Het aantal vrije plaatsen per school en de capaciteit per leerlingengroep vind je hier vanaf 24 februari 2021 (met het oog op de aanmeldingsperiode tussen 1 maart 2021 om 12u 's middags en 31 maart 2021 om 12u 's middags):

Knop VP

Het overzicht van vrije plaatsen wordt opnieuw gepubliceerd op deze website op volgend moment:

- Voor de start van de vrije inschrijvingen: op 28 mei 2021 (vrije inschrijvingen starten op 1 juni om 9.00u).