Deze pagina is bedoeld voor de schoolmedewerkers, die ingestapt zijn in het LOP-traject voor Roma-aanspreekpunten. Je vindt hier de belangrijkste informatie en verslagen op een rijtje.

 

Afspraken over de samenwerking met de buurtstewards.

Soorten ondersteuning?

Team buurstewards kan ondersteunen bij (1) een vraag tot ondersteuning m.b.t. een specifiek gezin of om (2) een vraag voor advies of ondersteuning bij een ruimere problematiek. Voor (1) is het natuurlijk belangrijk dat het gezin al gekend is bij het team, zoniet dan vraagt ook voor hen het opbouwen van een vertrouwensband tijd. 

Voorwaarden voor het stellen van een ondersteuningsvraag m.b.t. een specifiek gezin:

  • De school heeft zelf in eerste instantie een aantal zaken geprobeerd op basis van het schoolbeleid. 
  • Voor thema’s waarrond de school samenwerkt met het CLB (bvb. spijbelen, opvolging leerloopbaan en zorgvragen, …) worden eerst de verschillende fasen doorlopen en wordt nadien in samenspraak beslist om de buurstewards te contacteren. School en CLB maken hierover afspraken.
  • Contacteer de buurstewards enkel, nadat je de ouder hierover geïnformeerd hebt en hij/zij hiermee akkoord gaat. De samenwerking tussen de gezinnen en de buurtstewards is gebaseerd op vrijwilligheid. 
  • Het gezin woont / verblijft op een adres in fusiegemeente Sint-Niklaas. 

Hoe?

Stel je vraag om ondersteuning of hulp aan het team buurtstewards via e-mail gesteld aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geef in je e-mail aan of het gaat om (1) een vraag tot ondersteuning m.b.t. een specifiek gezin of om (2) een vraag voor advies of ondersteuning bij een ruimere problematiek. Wanneer het gaat om een samenwerking m.b.t. een specifiek gezin: geef in je e-mail aan welke stappen je al ondernam - desgevallend in samenspraak met het CLB -, wat het adres is van het gezin en of de ouders akkoord zijn met het contact. De aanvragen worden door Amina teruggekoppeld naar het team. De buurstewards bekijken wie van hen het betrokken gezin kent (en als dat niet zo is: of het opportuun is om het gezin te leren kennen). Een van de buurtstewards contacteert de school om terug te koppelen en verdere acties af te spreken (liefst in tandem, zodat buurstewards en school een ‘samen’-verhaal brengen) te bespreken. 

 

Introductie "Kosovaarse Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas".

In december 2021 gaf Amina een online infosessie omtrent de Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas.
De opname kan je via deze link herbekijken. Bij verslagen vind je de notities over het nagesprek, waarin ook nog heel wat interessante inzichten vermeld worden.

 Roma gemeenschap

De informatie in deze video kan gedeeld worden op personeelsvergaderingen, bij nieuwe leden van het zorgteam of een nieuwe directie.
Op die manier houden we de neuzen ook in de toekomst in dezelfde richting.

 

Verslagen LOP-traject Roma - aanspreekpunten.

Startvergadering 22/10/2021 - verslag

Infosessie "Romagemeenschap in Sint-Niklaas" 16/12/2021 - verslag - Powerpointpresentatie

 

Contactgegevens Roma-aanspreekpunten basisonderwijs.

Hier volgt binnenkort het overzicht van deelnemers met hun e-mailadres. Het doel is om ook uitwisseling te stimuleren, buiten de contactmomenten.

 

Planning schooljaar 2021 - 2022

Sessie 13/01/2022 "Jonge huwelijken en verlovingen": uitgesteld

Sessie 28/03/2022 om 13.15u: "Ramadan en religiebeleving"