Algemene vragen

Wanneer kan mijn kleuter starten op school?

Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, op één van de volgende instapdagen:

Kindjes geboren tot en met…

Stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

1 maart 2018

De zomervakantie

Dinsdag 1 september 2020

9 mei 2018

De herfstvakantie

Maandag 9 november 2020

4 juli 2018

De kerstvakantie

Maandag 4 januari 2021

1 augustus 2018

De teldag

Maandag 1 februari

22 augustus 2018

De krokusvakantie

Maandag 22 februari 2021

19 oktober 2018

De paasvakantie

Maandag 19 april 2021

17 november 2018

Hemelvaart

Maandag 17 mei 2021

Kinderen geboren tussen 18 november en 31 december 2018 starten op woensdag 1 september 2021, maar worden nu al ingeschreven omdat ze geboren zijn in 2018.

 

Waarom geven scholen voorrang?

Scholen houden rekening met enkele voorrangsregels. Daarover maken ze jaarlijks afspraken. Bij het verdelen van de plaatsen wordt er rekening gehouden met het aantal indicator- en niet-indicatorleerlingen (zie moeilijke woorden) om zo hierin een evenwicht te bereiken.

Wat moet ik meenemen als ik naar de school ga om mijn kind te laten inschrijven?

 • De kids-ID of de ISI+-kaart van je kind of een ander officieel document, bijvoorbeeld van Fedasil
 • Twee klevers van het ziekenfonds
 • Kansenpas, indien van toepassing

Wie mag mijn kind inschrijven?

Alleen personen met ouderlijk gezag kunnen inschrijven. Dat zijn beide ouders (vader én moeder) of een voogd. Grootouders of pleegouders hebben geen ouderlijk gezag en kunnen enkel handelen bij volmacht van de ouders of de voogd.

Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt?

 1. De school controleert de gegevens van je kind.
 2. Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
 3. Je plaatst een handtekening op de leerlingenfiche.
 4. Je krijgt een inschrijvingsbewijs.

Wat gebeurt er als de school de inschrijving van mijn kind weigert?

De naam van je kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister.
Je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een document "niet-gerealiseerde inschrijving".
Voor kinderen geboren in 2018 moet de school dit rangnummer respecteren tot 30 juni 2021.
Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school dit rangnummer respecteren tot en met 5 oktober 2020.

Kom ik in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie vind je op de website www.studietoelagen.be of bel gratis naar het infonummer 1700.
Je moet een aanvraag indienen om een schooltoelage te krijgen. 

Waar kan ik terecht om mij te helpen bij het invullen van de schooltoelage?

 • In de school van je kind.
 • In het CLB dat de school van je kind begeleidt.
 • In het loket onderwijs, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas (tel. 03 778 36 49)

 

Vragen over aanmelden

Waarom werken we met aanmeldingen voor alle geboorte- en leerjaren?

Meer en meer scholen raken snel volzet. We willen voor elk kind een plaats garanderen. En zoveel mogelijk in de buurt waar je woont, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om op wandelafstand naar school te gaan.

Mag ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?

Ja. Er is geen limiet. Het verhoogt je kans op een school van je keuze.

Welke school zet ik op plaats 1?

Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats. Ook als er daar op het ogenblik van aanmelden maar weinig of geen vrije plaatsen zijn. Misschien wordt je kind toch gunstig gerangschikt of komt daar later een plaats vrij zodat je je kind toch kan inschrijven in de school van je eerste voorkeur. Dat kan zelfs als je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt contact met je op als er een plaats vrij komt.

Zet na school 1, de school van je 2de voorkeur, enzoverder. Laat je alleen leiden door je persoonlijke voorkeur.

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden via internet meer kans op een plaats?

Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol, zolang het binnen de voorziene periode gebeurt.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?

Bij het begin van de aanmeldingsperiode kun je voor elke school zien hoeveel vrije plaatsen er nog voor de leeftijdsgroep van je kind zijn.
Die informatie kun je terugvinden op de pagina Scholen.

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kun je het pas vanaf 29 mei 2020 inschrijven voor schooljaar 2020-2021 in een kleuter- of lagere school in Sint-Niklaas.
Op dat moment is het niet meer zeker of er in de scholen die je voorkeur hebben nog plaats is.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle scholen in Sint-Niklaas (Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai) doen mee.
Je vindt een overzicht van deze scholen onder de rubriek "Scholen". Ook krijg je er per school een overzicht van de capaciteit (zie moeilijke woorden) en de plaatsen die nog beschikbaar zijn.

Wij raden je aan je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Maar je mag ook nog meer scholen aanduiden.
Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen.
Je kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en je kunt dit terugvinden op de kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Je kan vragen om het rijksregisternummer van je kind op dat document te vermelden.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Inschrijvingen van broers en zussen en kinderen van personeel °2018 (zie tijdslijn

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school die geboren zijn in 2018 hebben absolute voorrang om in te schrijven.
Hun inschrijving is gegarandeerd als deze  gebeurt in deze voorrangsperiode, zelfs als de capaciteit overschreden wordt.

 • Aanmelden van alle andere kinderen (zie tijdslijn)

In deze periode kunnen ouders hun kind aanmelden.
Na deze periode worden de aanmeldingen geordend op basis van deze criteria:
a) schoolkeuze
b) wandelafstand van het woonadres van het kind tot de school of het werkadres van één van de ouders tot de school
c) toeval

Hoe wordt de afstand berekend? 

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie 'wandelafstand' binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het woonadres van de leerling en de coördinaiten van het officiële adres van de vestigingspaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand).

Welk adres geef ik op?

Het woonadres van het kind of het werkadres van één van de ouders.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 31 december 2019 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend. 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Neem dan contact op met de LOP-deskundige: Willem Mestdagh, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (02 553 55 92)

Wat is een bericht van gunstige ordening? 

Op je bericht van gunstige ordening staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Dankzij dit bericht ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je toewijzing of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

Wat is een bericht van niet gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je kind staat wel op de wachtlijst van die school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig? 

De plaats is geldig tot en met 5 oktober 2020 en voor de kinderen geboren in 2018 tot en met 30 juni 2021.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of neem contact op met de LOP-deskundige: Willem Mestdagh, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (02 553 55 92)
De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie.

Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer informatie vindt u op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

Wat als ik geen computer of internet heb? 

Neem dan contact op met één van de organisaties vermeld onder de rubriek 'contact'. Zij zullen u helpen bij het aanmelden van uw kind. 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • de toewijzingsbrief,
 • de kids-ID of een uittreksel uit het bevolkingsregister,
 • een bewijs van plaats van tewerkstelling als je koos voor de afstand werkplek-school,
 • uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft),
 • bewijs domicilie-adres van het kind (kids-ID of attest van woonst van de gemeente),
 • als je een schooltoelage voor 2018-2019 of 2019-2020 ontvangen hebt. Het bewijs van studietoelage (de brief van de dienst schooltoelagen of een rekeninguittreksel waarmee je dit kan aantonen)