18 spelende kindjes 2

Wil je je kind voor volgend schooljaar (2022-2023) inschrijven in een school? 

Gewoon basisonderwijs

De aanmeldingsperiode is afgelopen.

Registreerde je een aanmelding? Je ontvangt het resultaat op 22 maart 2022 vanaf 14.00u per e-mail en de week erna via de post (als je dit hebt aangeduid).

Heb je je kind niet aangemeld? Of wil je je kind toch inschrijven in een andere kleuter- of lagere school? Dat kan tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 11 mei 2022 om 9.00u Tijdens deze periode geldt het principe van de chronologie: is er een vrije plaats? Dan gaat die naar de eerste leerling waarvan de ouders naar de school toegaan en vragen om een inschrijving. Snel zijn is dus belangrijk.

In welke scholen zijn er nog vrije plaatsen? Vanaf 10 mei 2022 vind je hier een update van de vrije plaatsen.

Hoe inschrijven? Tijdens de vrije inschrijvingsperiode wordt niet gewerkt met afspraken. Je gaat fysiek langs op school om je kind in te schrijven.

Hulp nodig om een school te vinden? Ga voor de start van de vrije periode langs bij het Loket Onderwijs.

 

Buitengewoon basisonderwijs 

Alle kleuter- en lagere scholen voor buitengewoon basisonderwijs uit Beveren, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele werken met een gezamenlijk aanmeldingssysteem voor het inschrijven van leerlingen voor schooljaar 2022-2023.
Voorrangsgroepen worden wel vooraf ingeschreven op school.

Meer informatie en het registreren van je aanmelding voor buitengewoon basisonderwijs: https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be

 

Wil je je kind dit schooljaar (2021-2022) nog inschrijven in een school voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs?

De aanmeldingsperiode is voorbij en de vrije inschrijvingsperiode is intussen gestart. Tijdens de vrije periode geldt het principe van chronologie: wie het eerst om een inschrijving vraagt, wordt ingeschreven (als er plaats is).

Hoe? Ga fysiek langs op school en vraag om je kind in te schrijven. Als er geen plaats is, ontvang je een weigeringsdocument.

Hulp nodig? Ga langs bij het Loket Onderwijs.

Meer informatie over de vrije inschrijvingsperiode voor het gewoon basisonderwijs en de beschikbare plaatsen, vind je hier.

Meer informatie over de vrije inschrijvingsperiode voor het buitengewoon basisonderwijs beschikbare plaatsen, vind je hier.