banner tall

Inschrijven voor het schooljaar 2020 - 2021? Ga fysiek langs op school.

Op 31 augustus liepen de coronamaatregelen rond inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 af.

Dit betekent dat je opnieuw zelf langsgaat in de school om je kind in te schrijven. Op dit moment zijn de aanmeldingsperiode en de periode om in te schrijven met een toekenning voor het schooljaar 2020 - 2021 voorbij. Inschrijvingen gebeuren nu chronologisch.

- Zijn er vrije plekken? Dan wordt de eerste leerling waarvoor ouders langsgaan ook eerst ingeschreven.

- Zijn er geen vrije plekken? Dan ontvang je als ouder een weigeringsdocument (mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving) met vermelding van de plaats op de wachtlijst. De scholen zijn verplicht om de volgorde van die wachtlijst te respecteren tot en met 7 oktober 2020 voor alle leerlingen geboren in 2017 of eerder. Voor leerlingen geboren in 2018 volgen de scholen de volgorde tot en met 30 juni 2021.

 

Informatie voor ouders. 

- Wil je de geldende corona-maatregelen van de school kennen voor je fysiek langsgaat? Raadpleeg de website of contacteer de school. Een overzicht van de scholen vind je hier.

- Wil je weten of er vrije plaatsen zijn? Het overzicht vind je hier. Het overzicht wordt regelmatig aangepast.