18 spelende kindjes 2

Wil je je kind voor dit schooljaar (2022-2023) inschrijven in een school voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs?

De aanmeldingsperiode is voorbij en de vrije inschrijvingsperiode is intussen gestart. Tijdens de vrije periode geldt het principe van chronologie: wie het eerst om een inschrijving vraagt, wordt ingeschreven (als er plaats is).

Hoe? Ga fysiek langs op school en vraag om je kind in te schrijven. Als er geen plaats is, ontvang je een weigeringsdocument.

Hulp nodig? Ga langs bij het Loket Onderwijs.

Meer informatie over de vrije inschrijvingsperiode voor het gewoon basisonderwijs en de beschikbare plaatsen, vind je hier.

Meer informatie over de vrije inschrijvingsperiode voor het buitengewoon basisonderwijs beschikbare plaatsen, vind je hier.

Wil je je kind voor volgend schooljaar (2023-2024) inschrijven in een school?

De afspraken over en de data voor inschrijven en aanmelden worden momenteel gemaakt binnen het lokaal overlegplatform. Van zodra de informatie beschikbaar is, lees je er meer over op deze website. Ouders van kinderen, wonend in Sint-Niklaas en geboren in 2021, ontvangen voor de aanmeldingsperiode ook een brochure waarin alle informatie is opgenomen.

Informatie over de schoolbezoeken in het kader van School Dichtbij vind je hier.