foto campagne 2021

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023? 

1e leerjaar A en B gewoon secundair onderwijs (Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Stekene en Temse) 

Bekijk ook het filmpje.

Ouders met een kind dat de overstap maakt naar het secundair en school loopt in een basisschool in de fusiegemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster en Temse, ontvangen in februari een brochure via de school. Het aanbod raadpleeg je hier.

Hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs (Sint-Niklaas, Stekene en Temse)

Wens je je kind voor volgend schooljaar in te schrijven in een van de hogere jaren van het secundair onderwijs? In Sint-Niklaas, Stekene en Temse zullen de inschrijvingen voor de hogere jaren starten vanaf maandag 2 mei 2022. 

Voor Beveren en Kruibeke: contacteer de betrokken school.

Inschrijvingen voor het Buitengewoon Onderwijs (Sint-Niklaas)

Voor het schooljaar 2022-2023 werken beide scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in Sint-Niklaas met een aanmeldingssysteem vanaf de eigen schoolwebsite.

Wens je je kind voor volgend schooljaar in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs? Contacteer de school of het CLB:

Inschrijven voor dit schooljaar (2021-2022)?

De aanmeldingsperiode is voorbij en de vrije inschrijvingsperiode is intussen gestart in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Tijdens de vrije periode geldt het principe van chronologie: wie het eerst om een inschrijving vraagt, wordt ingeschreven (als er plaats is). 

Hoe? Ga fysiek langs op school en vraag om je kind in te schrijven. Als er geen plaats is, ontvang je een weigeringsdocument.

Vrije plaatsen?Klik hier voor de regio Sint-Niklaas / Temse / Stekene. Klik hier voor de regio Beveren. Selecteer rechts voor welk leerjaar je je kind wenst in te schrijven.

Hulp nodig? Ga langs bij uw gemeentelijke onderwijsdienst.