CampagnebeeldSO foto

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023? 

1e leerjaar A en B gewoon secundair onderwijs (Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Stekene en Temse) 

De aanmeldingsperiode is afgelopen.

Registreerde je een aanmelding? Je ontvangt het resultaat op 4 mei vanaf 14.00u per e-mail en de week erna via de post (als je dit hebt aangeduid).

Heb je je kind niet aangemeld? Of wil je je kind toch inschrijven in een andere secundaire school? Dat kan tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 2 juni 2022 om 9.00u 
Tijdens deze periode geldt het principe van de chronologie: is er een vrije plaats? Dan gaat die naar de eerste leerling waarvan de ouders naar de school toegaan en vragen om een inschrijving. Snel zijn is dus belangrijk.

Tijdens de vrije inschrijvingsperiode wordt niet gewerkt met afspraken. Op de website van elke school vind je meer informatie over de manier waarop de vrije inschrijvingen verlopen: digitaal via een formulier of fysiek op school.

In welke scholen zijn er nog vrije plaatsen voor de vrije inschrijvingen? Vanaf 1 juni 2022 vind je hier een update van de vrije plaatsen (momenteel zie je hier nog de gegevens van voor de aanmeldingsperiode).

Hulp nodig om een school te vinden? Ga voor de start van de vrije periode langs bij een aanmeldpunt.

Melding van een onregelmatig of klacht? Vul het formulier in.

Hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs (Sint-Niklaas, Stekene en Temse)

Wens je je kind voor volgend schooljaar in te schrijven in een van de hogere jaren van het secundair onderwijs? In Sint-Niklaas, Stekene en Temse zullen de inschrijvingen voor de hogere jaren starten vanaf maandag 2 mei 2022. Klik hier voor meer info.

Voor Beveren en Kruibeke: contacteer de betrokken school.

Inschrijvingen voor het Buitengewoon Onderwijs (Sint-Niklaas)

Voor het schooljaar 2022-2023 werken beide scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in Sint-Niklaas met een aanmeldingssysteem vanaf de eigen schoolwebsite.

BuSO folder

Wens je je kind voor volgend schooljaar in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs? Contacteer de school of het CLB:

Inschrijven voor dit schooljaar (2021-2022)?

De aanmeldingsperiode is voorbij en de vrije inschrijvingsperiode is intussen gestart in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Tijdens de vrije periode geldt het principe van chronologie: wie het eerst om een inschrijving vraagt, wordt ingeschreven (als er plaats is). 

Hoe? Ga fysiek langs op school en vraag om je kind in te schrijven. Als er geen plaats is, ontvang je een weigeringsdocument.

Vrije plaatsen?Klik hier voor de regio Sint-Niklaas / Temse / Stekene. Klik hier voor de regio Beveren. Selecteer rechts voor welk leerjaar je je kind wenst in te schrijven.

Hulp nodig? Ga langs bij uw gemeentelijke onderwijsdienst.